Sewa menyewa manfaat antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa manfaat yang disewakanya.